Projekty staveb

Projekty staveb pro bydlení  patří i přes svůj zdánlivě malý rozsah k těm obtížnějším projektovým úkolům. Předpokladem úspěšného a kvalitního návrhu je navázání důvěrného vztahu s klientem. To umožní pochopit jeho potřeby  a přesně definovat nároky a představy na bydlení, stávající zvyklosti a obyčeje. Projekty rekonstrukcí a adaptací stávajících domů nebo jejich částí jsou velmi náročné  a liší se od novostaveb v mnoha směrech, zejména  v rámci již existujících podmínek co nejvíce vyhovět a splnit požadavky klienta. Zajistím i projekty dalších staveb dle vaší potřeby a požadavků. 


Kontakt

Ing. Jiří Hindrák

autorizovaný inženýr
energetický specialista

Bulharská 62
Trutnov
54101


+420777654111
+420499811320