Inženýrská činnost

Před zahájením stavby je třeba  zajistit řadu podkladů a průzkumů. Následně územní řízení a stavební povolení pro vaši stavbu. Po realizaci kolaudaci stavby, v jejím průběhu případně technický dozor investora. Všechny tyto služby pro vás rád zajistím.

Vlastníte dům s bytovými, případně nebytovými prostory, a potřebujete zřídit  samostatné bytové a nebytové jednotky dle zákona č.  72/1994 Sb.  o  vlastnictví bytů. Vypracuji pro vás prohlášení vlastníka nebo dohodu o rozdělení spluvlastnictví, včetně zajištění všech potřebných podkladů a dokladů, potřebných pro zápis vlastnických práv do katastru nemovitostí.    

 

 


Kontakt

Ing. Jiří Hindrák

autorizovaný inženýr
energetický specialista

Bulharská 62
Trutnov
54101


+420777654111
+420499811320