14.04.2013 10:00

Povinnosti v oblasti snižování energetické náročnosti budov

 

Pro orgány veřejné moci platí :

v případě výstavby nové budovy je stavebník povinen dodržet požadavky na  energetickou náročnost budovy při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby. Počínaje 1.1.2016 musí doložit i kladné závazné stanovisko dotčeného orgánu na dodržení energetické náročnosti budovy s téměř nulovou spotřebou energie. (zákon rozlišuje velikost budovy a od 1.1.2016 se tato povinnost vztahuje na budovy s energeticky vztažnou plochou nad 1500 m2, od 1.1.2017 se jedná o budovy nad 350 m2 a od 1.1.2018 pro všechny budovy).  Doposud se dodržení energetické náročnosti dokládalo průkazem energetické náročnosti budovy při žádosti o stavební povolení a to jen na normové úrovni. Nyní je tato povinnost rozšířena i na stavební ohlášení a postupně je kladen požadavek na energetickou náročnost značně přísnější. Další zásadní změnou je, že  stavebník musí doložit s průkazem energetické náročnosti budovy i kladné závazné stanovisko dotčeného orgánu.

Pro ostatní stavebníky platí dále:

musí doložit i kladné závazné stanovisko dotčeného orgánu na dodržení energetické náročnosti budovy s téměř nulovou spotřebou energie , a to v případě budovy s energeticky vztažnou plochou nad 1500 m2, od 1.1.2018, budovy s energeticky vztažnou plochou nad 350 m2, od 1.1.2019, budovy s energeticky vztažnou plochou menší než 350m2, od 1.1.2020.

Další významnou změnou je, že v rámci průkazu energetické náročnosti musí stavebník doložit i posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie. Tato povinnost existovala i v minulosti ale pro objekty nad 1500m2 vytápěné plochy. Nyní již limit není dán a týká se to tedy všech objektů od 1.1.2013.

V případě větší změny dokončené budovy (větší změnou se rozumí změna na více jak 25 % plochy obálky budovy) jsou stavebník nebo vlastník budovy povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy. Stavebník je povinen při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby doložit průkaz energetické náročnosti. Pro vlastníky tato povinnost nastává i u větších změn, které nepodléhají stavebnímu povolení nebo stavebnímu ohlášení,před zahájením větší změny. Průkazem energetické náročnosti budovy se v těchto případech dokládá splnění požadavků na energetickou náročnost měněných stavebních prvků obálky a technických systémů. Dále se dokládá technická, ekonomická a ekologická proveditelnost alternativních systémů dodávek energie a stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy. 

Předchozí požadavky nemusí být splněny v následujících případech :

-pro budovy s energetickou vztažnou plochou menší než 50 m2

-kulturní památky (podrobně viz zákon §7, odst.5b)

-budovy pro bohoslužby a náboženské účely

-stavby pro rodinnou rekreaci (dle vyhlášky č.501/2006 Sb.)

-u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských staveb se spotřebou do 700 GJ/rok

-při větší změně dokončené stavby, je-li energetickým auditem prokázáno, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely

Kompletní znění zákona si můžete stáhnout zde.

Společně pro soukromé vlastníky i orgány veřejné moci pak platí :

Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován a musí být zpracován pouze příslušným energetickým specialistou

—————

Zpět


Kontakt

Ing. Jiří Hindrák

autorizovaný inženýr
energetický specialista

Bulharská 62
Trutnov
54101


+420777654111
+420499811320