04.04.2017 22:16

Povinnosti při prodeji nemovitých věcí

Povinnosti prodávajícího při prodeji nemovité věci (domu, bytu, výrobního objektu, některých rekreačních objektu a dalších)

Povinnosti se řídí zákonem č. 406/2000 Sb, o hospodaření energií v platném znění zde.

·       předat grafickou část PENB zprostředkovateli (RK) před začátkem prodeje (od 1. 7. 2015), pokud prodávající nedodá energetický štítek zprostředkovateli, musí realitní kancelář do inzerce uvést třídu energetické náročnosti G - mimořádně nehospodárná budova. Realitní kanceláře od 1. 7. 2015 pod pokutou odpovídají za uvedení energetické třídy ve veškeré inzerci 

·       zajistit, aby klasifikační třída energetické náročnosti byla uvedena v reklamních a informačních materiálech

·       předložit energetický štítek možnému kupujícímu před uzavřením smlouvy o koupi

·       předat energetický štítek kupujícímu nejpozději při podpisu smlouvy o koupi

Při nedodržení těchto povinností může být prodávajícímu vyměřena pokuta až do výše 100 000 Kč a 200 000 Kč v případě právnické osoby. Uvedením nejhorší energetické třídy realitní kanceláří není vyloučena povinnost prodávajícího předložit a předat průkaz.

 Dle zákona nemusí být průkaz energetické náročnosti budovy vypracován pro:

·       budovu s celkovou energeticky vztažnou plochou menší ne 50 m2,

·       budovu navrhovanou a obvykle užívanou jako místo bohoslužeb a pro náboženské účely,

·       stavbu pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány pouze část roku (jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání)

·       u budov, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci (což není pouze památková zóna)

·       průmyslový a výrobní provoz, dílenský provoz a zemědělskou budovu se spotřebou energie do 700 GJ za rok (194 MWh/rok)

·       u budov zpravodajských služeb

·       u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití

·       u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné

·       u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá

Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947. V inzerci musí být uvedena třída energetické náročnosti G - mimořádně nehospodárná budova. 

—————

Zpět


Kontakt

Ing. Jiří Hindrák

autorizovaný inženýr
energetický specialista

Bulharská 62
Trutnov
54101


+420777654111
+420499811320