04.04.2017 10:26

Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budovy

Vlastníci budovy, stavebníci nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni zajistit zpracování  Průkazu energetické náročnosti budovy - PENB (často také označovaného  jako "energetický štítek")  v případech a termínech jak je níže uvedeno a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 406/2000Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podle prováděcí vyhlášky 78/2013 Sb.

Obecně platí , že stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti :

- při výstavbě nových budov

- při větších změnách dokončených budov

Dále jsou povinni zajistit zpracování PENB pro stávající budovy a to bez ohledu na to, zda na nich budou provádět nějaké změny , a to:

od 1. ledna 2013

  • při prodeji budovy nebo její ucelené části (např. vymezená bytová nebo nebytová jednotka ) a při pronájmu celé budovy

od 1. července 2013

  •  budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2

od 1. ledna 2015

  •  stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2

od 1. července 2015

  •  budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2

od 1. ledna 2016

  •  při pronájmu ucelené části budovy (např. byt nebo nebytový prostor) včetně družstevních domů

Energeticky vztažnou plochou se rozumí vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným  vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy.

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je dále od 1. ledna 2013 povinen:

- předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

-  možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy

-  možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy

- předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

-  kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy

-  nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy

- zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních   a reklamních materiálech

-   při prodeji budovy nebo ucelené části budovy

-  pronájmu budovy nebo ucelené části budovy

Povinnosti při prodeji a pronájmu budovy podrobněji zde.

 


—————

Zpět


Kontakt

Ing. Jiří Hindrák

autorizovaný inženýr
energetický specialista

Bulharská 62
Trutnov
54101


+420777654111
+420499811320