29.12.2014 16:54

Povinnost zpracování PENB pro "orgány veřejné moci" k 1.7.2015

K 1.7.2015 přibývá povinnost zpracování PENB pro budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.

Za budovy užívané "orgány  veřejné moci" se tedy  považují např.:

• obecní  a městské  úřady

• budovy hasičských sborů, dobrovolných hasičů

• budovy škol - mateřských, základních,jeslí

• domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou

• zdravotnická zařízení

• kulturní zařízení - divadla, kina

• sportovní zařízení, sportoviště

• budovy stravovacích zařízení

Energeticky vztažnou plochou  se přitom dle zákona rozumí vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným  vnitřním prostředím v celé budově (vytápěné, nuceně větrané, temperované, klimatizované a pod.), vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy, zjednodušeně zastavěná plocha  krát počet vytápěných podlaží, případně jejich částí.

Průkaz energetické náročnosti budovy může zpracovat energetický specialista s příslušným oprávněním, zapsaný v seznamu energetických specialistů, vedeným Ministerstvem průmyslu ČR, toto oprávnění vlastním (  oprávnění zde ) a průkaz pro vás mohu vypracovat. 

Mimo uvedenou povinnost pro stávající budovy užívané orgány veřejné moci, platí od 1.1.2013 pro každého vlastníka nemovitosti povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budovy při prodeji budovy, nebo její ucelené části a při pronájmu budovy, včetně předání průkazu nebo jeho ověřené kopie kupujícímu nebo nájemci budovy ( podle §7a, článek 2)).

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz k této problematice, můžete se na mě nezávazně obrátit.


 

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Ing. Jiří Hindrák

autorizovaný inženýr
energetický specialista

Bulharská 62
Trutnov
54101


+420777654111
+420499811320