29.12.2014 16:51

Povinnost zpracování PENB pro bytové domy k 1.1.2015

K 1.1.2015 přibývá povinnost zpracování  PENB  pro stávající bytové domy. Tato povinnost je stanovena zákonem č. 406/2000Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, zejména jeho novelizací č. 318/2012 Sb., a to dle §7a, odst. c) se týká  všech stávajících bytových domů s energeticky vztažnou plochou 1 500m2 a  větší, a to nejpozději do 1.1.2015.

Energeticky vztažnou plochou  se přitom dle zákona rozumí vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným  vnitřním prostředím v celé budově (vytápěné, nuceně větrané, temperované, klimatizované a pod.), vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy, zjednodušeně zastavěná plocha  krát počet vytápěných podlaží, případně jejich částí.

Společenství vlastníků bytových jednotek má od 1.1.2015 u těchto bytových domů povinnost předložit průkaz na vyžádání vlastníkovi bytu v domě, který byt bude prodávat a je povinen originál průkazu předat kupujícímu.

Kontrolu této povinnosti zajišťuje Státní energetická inspekce, která je oprávněna i ke stanovení případných sankcí v případě neplnění zákona.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz k této problematice, můžete se na mě nezávazně obrátit.

—————

Zpět


Kontakt

Ing. Jiří Hindrák

autorizovaný inženýr
energetický specialista

Bulharská 62
Trutnov
54101


+420777654111
+420499811320