14.04.2013 10:05

Potřebné podklady pro zhotovení PENB

 

K provedení výpočtů PENB je potřeba  řadu dokladů, zejména však stavební dokumentace objektu. Je však řada vlastníků nemovitostí, kteří tyto doklady nemají k dispozici. V tomto případě lze stavební dokumentaci získat v archivu příslušného stavebního úřadu. Pokud není k dispozici ani tam, je nutné objekt zaměřit a a diagnostikovat, což samozřejmě znamená navýšení ceny za jeho zpracování.

Pro informaci přikládáme přehled podkladů, které jsou třeba pro zhotovení výpočtu průkazu energetické náročnosti budovy.

Identifikační údaje budovy

  • adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ)
  • účel budovy dle kolaudačního nebo jiného rozhodnutí

Technické údaje

  • kompletní stávající (aktuální) projektová dokumentace stavby – zejména půdorysy všech podlaží, včetně suterénu , řezy objektem, technická zpráva
  • popis skladeb svislých a vodorovných konstrukcí budovy (podlah, obvodových stěn, stropů, střech),  popis stavu oken a dveří (druh, stáří, typ zasklení)
  • druh a výkon instalovaných tepelných zdrojů, popis ohřevu a zásobníku TUV, popis otopné soustavy, stavu tepelných izolací a pod.
  • typ osvětlení v budově (žárovkové, zářivkové a pod.) případně celkový elektrický příkon osvětlení budovy, pokud je znám způsob ovládání osvětlovací soustavy
  • popis vzduchotechnického zařízení včetně hlavních technických parametrů (např. účinnost rekuperace tepla, použití  výměníků k předehřevu vzduchu a pod.
  • popis a parametry alternativních zdrojů tepla ( tepelné čerpadlo, solární kolektory a pod.)

—————

Zpět


Kontakt

Ing. Jiří Hindrák

autorizovaný inženýr
energetický specialista

Bulharská 62
Trutnov
54101


+420777654111
+420499811320