Archiv článků

04.04.2017 22:16

Povinnosti při prodeji nemovitých věcí

Povinnosti prodávajícího při prodeji nemovité věci (domu, bytu, výrobního objektu, některých rekreačních objektu a dalších) Povinnosti se řídí zákonem č. 406/2000 Sb, o hospodaření energií v platném znění zde. ·       předat grafickou část PENB zprostředkovateli...

Celý článek

—————

04.04.2017 22:02

Povinnosti při prodeji nemovitých věcí

Povinnosti prodávajícího při prodeji nemovité věci (domu, bytu, výrobního objektu, některých rekreačních objektu a dalších) Povinnosti se řídí zákonem č. 406/2000 Sb, o hospodaření energií v platném znění zde. ·       předat grafickou část PENB zprostředkovateli...

Celý článek

—————

04.04.2017 20:44

Povinnosti při prodeji nemovitých věcí

  Povinnosti prodávajícího při prodeji nemovité věci (domu, bytu, výrobního objektu, některých rekreačních objektu a dalších) Povinnosti se řídí zákonem č. 406/2000 Sb, o hospodaření energií v platném znění zde. ·       předat grafickou část PENB...

Celý článek

—————

04.04.2017 10:26

Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budovy

Vlastníci budovy, stavebníci nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni zajistit zpracování  Průkazu energetické náročnosti budovy - PENB (často také označovaného  jako "energetický štítek")  v případech a termínech jak je níže uvedeno a to v souladu s příslušnými ustanoveními...

Celý článek

—————

29.12.2014 17:20

Povinnost zpracování PENB pro "orgány veřejné moci" k 1.7.2015

K 1.7.2015 přibývá povinnost zpracování PENB pro budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2. Za budovy užívané "orgány  veřejné moci" se tedy  považují např.: • obecní  a městské  úřady • budovy hasičských sborů,...

Celý článek

—————

29.12.2014 17:19

Povinnost zpracování PENB pro bytové domy k 1.1.2015

K 1.1.2015 přibývá povinnost zpracování  PENB  pro stávající bytové domy. Tato povinnost je stanovena zákonem č. 406/2000Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, zejména jeho novelizací č. 318/2012 Sb., a to dle §7a, odst. c) se týká  všech stávajících bytových domů s...

Celý článek

—————

29.12.2014 16:54

Povinnost zpracování PENB pro "orgány veřejné moci" k 1.7.2015

K 1.7.2015 přibývá povinnost zpracování PENB pro budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2. Za budovy užívané "orgány  veřejné moci" se tedy  považují např.: • obecní  a městské  úřady • budovy hasičských sborů,...

Celý článek

—————

29.12.2014 16:51

Povinnost zpracování PENB pro bytové domy k 1.1.2015

K 1.1.2015 přibývá povinnost zpracování  PENB  pro stávající bytové domy. Tato povinnost je stanovena zákonem č. 406/2000Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, zejména jeho novelizací č. 318/2012 Sb., a to dle §7a, odst. c) se týká  všech stávajících bytových domů s...

Celý článek

—————

14.04.2013 10:05

Potřebné podklady pro zhotovení PENB

  K provedení výpočtů PENB je potřeba  řadu dokladů, zejména však stavební dokumentace objektu. Je však řada vlastníků nemovitostí, kteří tyto doklady nemají k dispozici. V tomto případě lze stavební dokumentaci získat v archivu příslušného stavebního úřadu. Pokud není k dispozici...

Celý článek

—————

14.04.2013 10:02

Cena zpracování průkazu energetické náročnosti budovy

  Pro zpracování PENB konkrétního objektu vám předložím individuální kalkulaci ceny. Níže uvádím orientační ceny pro některé typy staveb: Novostavba ( předpokládá se existence kompletní dokumentace) rodinný dům dle velikosti od 3.500,-Kč bez DPH jiná stavba ( administrativní, bytová a pod.)...

Celý článek

—————


Kontakt

Ing. Jiří Hindrák

autorizovaný inženýr
energetický specialista

Bulharská 62
Trutnov
54101


+420777654111
+420499811320